bra;you ;0 kart;plane;0 tysk;we;0 i;kilometre;0 være;but;0 er;morning;0 og;over there;0 år;Spain;0 unnskyld;goodbye! be fine!;0 vi;lady;0 snart;to ;0 kilometer;to ;0 tilbake;stop;0 hyggelig å hilse på deg!;nice to meet you!;0 møte;come;0 på;crown;0 så;OK, all right;0 neste;family;0 spansk;later;0 han;day;0 på;to see one another, to meet;0 tysk;with;0 hilse;what;0 sammen;thousand;0 bare;to have;0 gjøre;OK, all right;0 nå;Spanish;0 Spania;thank you;0 gjøre;kilometre;0 båt;a, an;0 stoppe;Germany;0 møte;student;0 bo;no;0 hilse;plane;0 hete;to;0 morgen;later;0 ha det!;boat;0 jente;kilometre;0 hyggelig å hilse på deg!;together;0 bra;family;0 velkommen;not;0 flink;to be called;0 engelsk;morning;0 der borte;to become, will be, turn out;0 gift;maybe;0 i;family;0 bo;day;0 sammen;a (bottle of) soda pop;0 hallo;you ;0 år;you ;0 Trondheim;travel;0 så;but;0 der;am, are, is;0 være;goodbye! be fine!;0 litt;little;0 bli;car;0 hvor langt;map;0 der borte;have a nice trip!;0 her;next;0 det;good;0 krone;now;0 snakke;no;0 professor;no;0 ses;work;0 Norge;to live;0 spansk;later;0 han;map;0 ses;no;0 å;girl;0 båt;together;0 snart;crown;0 båt;over there;0 Italia;a shop assistant;0 takk;good, clever;0 krone;thank you;0 jobbe;just fine!;0 norsk;you ;0 snakke;married;0 stoppe;to be called;0 hyggelig å hilse på deg!;map;0 gammel;in, at, on;0 år;a, an;0 Trondheim;next;0 der;six;0 jeg;to;0 hvor langt;family;0 hva;old;0 ja;maybe;0 snart;Trondheim;0 reise;so long!;0 hete;hello;0 ja;a, an;0 kart;car;0 hvor langt;good, clever;0 Spania;so long!;0 spansk;back;0 dame;fine, good, well;0 på;Spain;0 komme;stop;0 til;train;0