bare bra!;a shop assistant;0 vær så god!;back;0 her;later;0 studere;Trondheim;0 det går bra!;thank you;0 kilometer;to;0 jeg;here;0 hyggelig å hilse på deg!;to see one another, to meet;0 neste;English;0 men;you're welcome! please! here you are!;0 bo;how far;0 tur;to live;0 jente;we;0 i;Trondheim;0 dag;cost;0 snakke;come;0 hvor;you ;0 Trondheim;together;0 morgen;soon;0 nei;of, over;0 krone;stop;0 det;it, that;0 velkommen;fine, good, well;0 gift;meet;0 ledig;vacant;0 avis;thousand;0 være;Norway;0 med;thousand;0 spansk;Italian;0 bil;to live;0 men;tourist;0 bensinstasjon;student;0 komme;just, only;0 spansk;Germany;0 nei;it, that;0 år;nice, pleasant;0 men;a, an, one;0 fra;you ;0 Spania;come;0 den;crown;0 italiensk;to be called;0 bensinstasjon;there;0 bo;nice to meet you!;0 unnskyld;no;0 OK;to;0 seks;to ;0 spansk;good;0 ha;Spanish;0 på;hello;0 kart;you ;0 krone;he, him;0 krone;maybe;0 også;I'm fine!;0 reise;take;0 hvor;Italian;0 til;train;0 bare bra!;trip;0 ha det!;trip;0 kart;city;0 velkommen;from;0 flink;am, are, is;0 kilometer;of, over;0 jente;to live;0 hvor;back;0 arkitektur;am, are, is;0 litt;we;0 Italia;crown;0 seinere;over there;0 arkitektur;you ;0 neste;Italian;0 han;where;0 god;I;0 hun;to greet;0 Italia;Norway;0 unnskyld;excuse me;0 dere;how far;0 deg;a, an, one;0 flink;professor;0 ledig;no;0 tilbake;and;0 nei;vacant;0 der borte;not;0 møte;day;0 fly;tourist;0 hilse;meet;0 bil;German;0 hvor langt;later;0 deg;hello;0 avis;student;0 seks;but;0 bensinstasjon;we;0 der;German;0 møte;you ;0 stoppe;where;0 by;a shop assistant;0 Spania;and;0 den;travel;0 ta;welcome;0 takk;to see one another, to meet;0 hun;lady;0