ha det bra!;morning;0 tusen;Germany;0 Spania;nice, pleasant;0 Norge;Germany;0 fly;not;0 unnskyld;far;0 også;to see one another, to meet;0 hvordan;from;0 ikke;family;0 jeg;you;0 hvordan;Spanish;0 seks;I'm fine!;0 reise;next;0 ekspeditør;you;0 unnskyld;together;0 han;they;0 bli;from;0 professor;plane;0 du;thank you;0 god;he, him;0 velkommen;not;0 er;a, an;0 jobbe;meet;0 Trondheim;Norwegian;0 til;year;0 Spania;to be called;0 krone;old;0 unnskyld;kilometre;0 sammen;to do;0 bensinstasjon;there;0 fly;and;0 vi;she;0 nå;to have;0 det;Norwegian;0 bare bra!;back;0 ha;Italian;0 reise;to ;0 med;cost;0 en;family;0 et;yes;0 tilbake;a (bottle of) soda pop;0 han;just fine!;0 langt;how;0 reise;married;0 hyggelig;have a nice trip!;0 bra;speak;0 det;professor;0 bensinstasjon;welcome;0 men;take;0 professor;a shop assistant;0 OK;next;0 morgen;petrol station;0 litt;how;0 og;English;0 professor;student;0 tur;German;0 vi;vacant;0 bare;good, clever;0 koste;maybe;0 ta;six;0 kanskje;architecture;0 professor;then;0 snart;OK, all right;0 kilometer;six;0 være;to greet;0 bare bra!;family;0 gift;Norwegian;0 by;Norway;0 tog;trip;0 over;speak;0 også;vacant;0 det;with;0 tilbake;no;0 dere;you;0 velkommen;how;0 hvordan;newspaper;0 ta;Italy;0 det;there;0 turist;meet;0 avis;professor;0 være;back;0 kart;car;0 OK;good, clever;0 der;meet;0 hun;crown;0 der borte;to;0 ikke;city;0 reise;goodbye! be fine!;0 kanskje;goodbye! be fine!;0 ses;trip;0 tusen;Italy;0 velkommen;you;0 ha det bra!;six;0 hete;they;0 ta;a, an;0 dame;to greet;0 hyggelig;stop;0 bra;next;0 fly;you ;0 over;English;0