snakke;from;0 over;then;0 ta;map;0 år;travel;0 god;in, at, on;0 tog;from;0 neste;you ;0 velkommen;stop;0 sammen;newspaper;0 bra;stop;0 hete;over there;0 å;a, an, one;0 nei;car;0 og;he, him;0 arkitektur;little;0 tog;over there;0 år;soon;0 god tur!;far;0 gjøre;then;0 gammel;to do;0 ledig;morning;0 seinere;over there;0 være;English;0 er;too, also;0 jeg;of, over;0 til;good;0 jente;Trondheim;0 Tyskland;take;0 ekspeditør;it;0 sammen;but;0 ses;a shop assistant;0 bra;but;0 du;six;0 ledig;good;0 morgen;I;0 dame;train;0 bensinstasjon;a, an, one;0 hvor langt;to;0 komme;architecture;0 over;Norwegian;0 være;to become, will be, turn out;0 unnskyld;crown;0 hvor;Italy;0 morgen;to;0 Italia;morning;0 studere;he, him;0 å;am, are, is;0 år;study;0 deg;you ;0 norsk;far;0 i;later;0 velkommen;speak;0 nei;yes;0 ja;here;0 bare bra!;you;0 et;a, an, one;0 snakke;architecture;0 italiensk;I'm fine!;0 bil;I'm fine!;0 spansk;day;0 ikke;work;0 seks;meet;0 hyggelig å hilse på deg!;nice to meet you!;0 men;later;0 god tur!;vacant;0 ha det bra!;from;0 bli;soon;0 fly;old;0 Norge;OK, all right;0 tur;to see one another, to meet;0 vær så god!;too, also;0 OK;it;0 god tur!;together;0 tysk;it, that;0 fra;he, him;0 Trondheim;professor;0 ha det bra!;later;0 du;no;0 hete;Spain;0 hete;stop;0 by;of, over;0 italiensk;professor;0 arkitektur;it;0 ta;six;0 jobbe;Norway;0 ha det!;travel;0 tilbake;Italian;0 en;car;0 en;I'm fine!;0 komme;it;0 takk;I;0 familie;nice, pleasant;0 bra;you;0 år;nice to meet you!;0 familie;in, at, on;0 dere;he, him;0 brus;goodbye! be fine!;0 italiensk;next;0 hva;a (bottle of) soda pop;0 sammen;have a nice trip!;0