norsk;he, him;0 over;not;0 gjøre;OK, all right;0 hun;soon;0 bil;he, him;0 bil;boat;0 brus;yes;0 tusen;city;0 hun;Norway;0 arkitektur;train;0 et;they;0 vi;stop;0 familie;to ;0 ja;am, are, is;0 fra;to be, exist;0 ha;soon;0 familie;excuse me;0 nei;just fine!;0 student;cost;0 tysk;petrol station;0 den;to;0 ha det!;to be, exist;0 bli;a, an, one;0 tog;good, clever;0 den;in, at, on;0 ledig;train;0 tog;to be called;0 han;map;0 snakke;you ;0 båt;thank you;0 nei;car;0 år;how far;0 i;trip;0 hyggelig å hilse på deg!;meet;0 nå;plane;0 deg;here;0 ha det!;stop;0 bare bra!;Italian;0 seinere;she;0 til;tourist;0 snakke;Trondheim;0 fly;nice, pleasant;0 å;Norway;0 snart;meet;0 italiensk;six;0 stoppe;train;0 gjøre;they;0 avis;Spanish;0 hvor langt;six;0 bare bra!;not;0 ta;boat;0 turist;over there;0 neste;I'm fine!;0 ledig;Germany;0 studere;to greet;0 fly;nice, pleasant;0 Trondheim;with;0 familie;map;0 dere;back;0 møte;petrol station;0 tusen;next;0 snakke;how;0 er;a, an, one;0 å;Spain;0 familie;Norway;0 seks;architecture;0 dere;city;0 fra;Norway;0 langt;stop;0 ei;to;0 gift;what;0 avis;not;0 arkitektur;I'm fine!;0 bil;good, clever;0 gift;you ;0 student;now;0 dag;a shop assistant;0 hvor langt;vacant;0 her;goodbye! be fine!;0 bra;she;0 hva;meet;0 på;later;0 hun;crown;0 hete;stop;0 takk;to ;0 hilse;far;0 bil;there;0 ha;she;0 norsk;car;0 en;to be called;0 bli;you're welcome! please! here you are!;0 dere;petrol station;0 morgen;over there;0 jeg;little;0 bra;stop;0 morgen;yes;0 et;she;0 være;goodbye! be fine!;0 ha det bra!;next;0 morgen;hello;0